Bankacılık Sektörü Net Karı 22.78 Milyar TL Oldu

29 Ağustos 2016

BDDK verisinin detayları şöyle:

Bankacılık Sektörü Net Karı 22.78 Milyar TL Oldu

29 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Kurumumuz veri tabanındaki verilere göre, Temmuz 2016 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2.497.617 milyon TL’dir. Sektörün aktif toplamı 2015 yılsonuna göre 140.185 milyon TL (%5,9) artmıştır. 

Temmuz 2016 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1.583.496 milyon TL, menkul değerler 333.319 milyon TL’dir. 2015 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %5,9 ve krediler %6,6 oranında artarken, menkul değerler %1,1 oranında artmıştır. 

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2015 yılsonuna göre %6,4 artışla 1.324.529 milyon TL olmuştur. Temmuz 2016 döneminde sektörün dönem net kârı ise 22.781 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %15,8 seviyesinde bulunmaktadır.