Bankacılık sektörü mevduat hacmi 19 Ağustos haftasında değişmedi

25 Ağustos 2016

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı haftalık bülten verilerine göre 19 Ağustos haftasında bankacılık sektörü toplam mevduatları 1.41 Trilyon TL oldu

Bankacılık sektörü mevduat hacmi 19 Ağustos haftasında değişmedi

Bir önceki hafta ise rakam 1.41 trilyon olmuştu. Bankacılık sektörü toplam kredileri 1.60 Trilyon TL olarak gerçekleşti, önceki haftada veri 1.60 trilyon olmuştu. Bireysel kredi kartları 79.2 Milyar TL olurken bir önceki hafta 79.7 milyar olmuştu. Diğer yandan bilanço içi döviz pozisyonu -37.4 Milyar TL olarak gerçekleşirken önceki hafta da -36.7 milyar olarak açıklanmıştı. Bankacılık sektörü takipteki net alacaklar 19 Ağustos haftasında 12.20 Milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki hafta takipteki net alacaklar 12.27 milyar TL olmuştu.