Avustralya: Ülkenin ekonomi sistemi güçlü krizden kurtulmak üzeredir

19 Ağustos 2009

Avustralya: Ülkenin ekonomi sistemi güçlü krizden kurtulmak üzeredir
Avustralya Rezerv Bankanın YK başkan yardımcısı Malkolm Edi bir çok ülkelerle kıyaslandığında Avustralyanın güçlü krizden daha iyi şekilde çıkmak üzere olduğunu açıklamıştır. Nitekim giderek ekonomide artış eğilimlerinin gözükmesine rağmen bunlar daha ilk rakamlardır. Krizin en ağır dönemiyle kıyaslandığında şuan dünyada ekonomik durum yeteri kadar iyileşmiştir. "Ama şartlar hala normal seviyeye dönmemiştir."-Edi açıklamıştır. Oluşan problemlerin fonunda Avustralya finans sistemi biraz düzelmiş, diöer ülkelerle kıyaslandığında daha iyi mevki kazanmıştır. Finans sistemine destek tedbirlerinde geçici durumlar olmuştur. Avustralya bankaları yardıma ihtiyaç duymadan sermayelerini artırıyorlar. Krizin en ağır aşaması artık geride kalmıştır ve ekonomik artış gittikçe daha pozitif sinyaller vermektedir. Fon piyasalarında durum gittikçe düzelmektedir ve tüketici güveninde, artış beklenmektedir. Ama bütün bunlara rağmen Edi açıklamıştır ki global perspektifler hala yeteri kadar belirsizdir ve sırada düşüş ihtimalide oluşabilir.