Aralık'ta Resmi Rezerv Varlıkları Azaldı

27 Ocak 2017

Aralıkta Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 106,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Aralık'ta Resmi Rezerv Varlıkları Azaldı

TCMB verisinin detayları şöyle:

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 106,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,4 azalarak 90,6 milyar ABD dolarına ve altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,8 oranında azalarak 14,1 milyar ABD dolarına düşmüştür.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 12,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 8,1 milyar ABD doları anapara, 3,9 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar ABD doları bir ay, 2,7 milyar ABD doları 2-3 ay ve 8,1 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 5,6 azalarak 54,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

*RİSK UYARISI:

2021 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %34,21 zarar oranı: %65,79'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.