Ağustos'ta Finansal Hizmetler Güven Endeksi Arttı

24 Ağustos 2016

Ağustos ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 4,7 puan artarak 177,3 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos'ta Finansal Hizmetler Güven Endeksi Arttı

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan raporun ayrıntıları şöyle: 

2016 yılı Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 4,7 puan artarak 177,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE’yi artış yönünde etkilemiştir. 

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, hizmetlere olan talepte artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görülmektedir. 

Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlenmektedir. Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerde, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir. Gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir.