Ağustos Ayında Türkiye’nin Yurtdışı Yükümlülükleri Arttı

18 Ekim 2016

Ağustos ayında Türkiye’nin yurtdışı yükümlülükleri % 4,1 oranında artarak 614,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos Ayında Türkiye’nin Yurtdışı Yükümlülükleri Arttı

TCMB verisinin detayları şöyle:

2016 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre % 7,6 oranında artışla 226,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 4,1 oranında artışla 614,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda –380,0 milyar ABD doları iken 2016 Ağustos sonunda –388,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre % 11,2 oranında artışla 123,0 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 2,5 oranında artışla 64,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre % 11,4 oranında artışla 25,9 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Ağustos sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 yıl sonuna göre % 0,8 oranında azalışla 147,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

2016 Ağustos sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 11,2 milyar ABD doları artış göstermiştir. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre % 2,6 oranında artışla 41,2 milyar ABD doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 14,9 oranında artışla 36,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 9,0 artışla 38,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 14,3 milyar ABD doları artış göstermiştir. 2016 Ağustos sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre % 22,7 oranında azalışla 1,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre % 1,9 oranında artışla 33,2 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı ise % 48,6 oranında artışla 14,3 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 2,1 oranında azalışla 90,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 9,8 oranında artışla 108,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.