2015'te Toplam Tüketimde En Yüksek Pay Konut ve Kira

01 Eylül 2016

2015 yılı sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamasında en yüksek payı %26 ile konut ve kira aldı.

2015'te Toplam Tüketimde En Yüksek Pay Konut ve Kira

Konuya ilişkin olarak TÜİK'in hazırladığı raporun ayrıntıları şöyle: 

Hanehalkı Bütçe Araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamasında en yüksek payı %26 ile konut ve kira alırken, ikinci sırada %20,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, üçüncü sırada ise %17 ile ulaştırma harcamaları yer aldı. 

En düşük gelirli haneler ile en yüksek gelirli hanelerin harcama yapısı özellikle, eğitim, kültür ve eğlence, ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve kira gruplarında önemli ölçüde farklılaştı. 

Gelirle birlikte en önemli artış hanelerin ulaştırma ve eğitime ayırdığı payda oldu 

Hanelerin gelir düzeyi arttıkça ulaştırma, eğitim, kültür ve eğlenceye ayrılan payda önemli bir artış dikkati çekerken, konut, gıda ve alkolsüz içecekler ile alkollü içecekler, sigara ve tütün grubunun toplam harcamadaki payında düşüş gözlendi. 

Toplam tüketim harcaması içinde ulaştırmaya ayrılan pay en düşük %20’lik gelir grubunda %8,2 iken, en yüksek gelir grubunda %21 oldu. Eğitim harcamasının payı ise en düşük %20’lik gelir grubunda %0,4 iken, en yüksek gelir grubunda %3,9 olarak gerçekleşti. 

En düşük %20’lik gelir grubunda yer alan hanelerin toplam harcaması içinde gıdanın payı %30,2 iken en yüksek %20’lik gelir grubunda bu oran %14,6 oldu. Konut harcamasının payı ise en düşük %20’lik gelir grubunda %32 iken en yüksek %20’lik gelir grubunda %23,3 olarak gerçekleşti.