11'inci G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

06 Eylül 2016

G20 Zirvesinde yenilikçi ekonomik büyüme, terörle ortak mücadele ve istihdamın artırılması vurgusu yapıldı.

11'inci G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Çin'de 11'incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Yenilikçi küresel kalkınma modeline dikkat çeken üye ülkeler, uluslararası ticaret ve yatırım işbirliğinin artırılması ve gelişmekte olan ülkelere enerji, insan sermayesi ve teknik altyapı gibi konularda gerekli yardımın sağlanması konusuna değindiler. G20 Ülkeleri, küresel yatırım ve ticaretin sadeleştirilmesi ve özgürleştirilmesi konusunda aynı fikirde olduklarını belirterek, yıl sonuna kadar eylem planı oluşturacaklarını ve uygulamaları hayata geçireceklerini belirttiler.

Yapısal reformların önemini vurgulayarak, kapsayıcı kalkınmanın ve finansal reformların desteklenmesi, istihdam reformlarını teşvik ederek, eğitim ve becerilerden yararlanma, inovasyonu teşvik, uluslararası ticaret ve yatırımın canlandırılması, altyapının iyileştirilmesi, finansal sistemin ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilebilirliği gibi konulara değindiler.

Brexit kararının, dünyada yol açacağı ekonomik ve finansal sonuçlarına dair G20 ülkelerinin gerekli hazırlığı yaptıklarının vurgusu yapılarak, kararın küresel ekonomiye belirsizlik getirdiğine dikkat çektiler.

Terör nerede meydana gelirse gelsin ortak mücadele vurgusu yapılan bildirgede, teröristlerin mal varlıklarını dondurma ve gerekli cezaları uygulama sözlerini hayata geçirmeleri gerektiği ifadeleri yer aldı.