Makaleler

Girişimci İle Yatırımcı Arasındaki Fark

Yazan InvestAZ

Girişimci, sermayesi olsun ya da olmasın bir işi kuran, hizmeti yöneten kişidir. Girişimciler, yatırımcıların desteği sayesinde iş dünyasında hayat bulurlar. Adından da anlaşılacağı üzere bir işe girişen, yeni bir ürün üreten, hizmet veren, iş kuran, bir şeyleri harekete geçiren bir projenin, etkinliğin, girişimin başındaki kişiler, girişimcilerdir. Girişimciler trader (işlem yapanlar) yani tüccarlardır, takas yapandır.

Girişimciler, eyleme geçen kimselerdir. Başlanılan işin liderleri, projenin yön verenleridir. Gerçekleştirilecek girişimin her detayıyla ilgilenirler. Bu nedenle girişimcilerin sorumluluk duygusu üst seviyede olan kişiler olması gerekir. Ekip liderleri olarak tüm organizasyondan o sorumlu olurlar. Büyük başarılar için yola çıkıp risk alırlar. Bu yolda karşılaşılacak engellerle ve zorluklarla mücadele edebilecek kişiler girişimcilikte başarılı olabilirler. Başarılı olmak isteyen girişimcilerin, başlamak istediği işin her detayını bilmeleri gerekir. Başlayacağı işin tüm sorumluluk ve risklerinin farkında olarak ilk adımı atar ve özgüvenli, cesaretli bir şekilde yatırımcılarını başarılı olacağına inandırarak, güvenlerini kazanarak yapmak istediği işe başlar.

Yatırımcı Kimdir?

Herkes birer potansiyel yatırımcı olsa da bilinçli bir yatırımcı, parasının değer kaybetmeyeceğinden emin olmak isteyen kişidir. Bu nedenle yatırım yapacağı iş ya da hizmetten emin olmak için piyasayı araştırır ve riski kendisi için en aza indirir. Yapacağı yatırımın kendisine ne kadar sürede ve ne büyüklükte bir getirisi olacağını hesaplayarak bir yatırım gerçekleştirir. Yatırımcılar genellikle iş insanı olarak anılırlar. Girişimcilere maddi destek sağlayanlar genelde bu yatırımcılardır. Yapılacak işlerin içeriği ile çok fazla ilgilenmese de yatırımını emin olduğu işe yapmak isterler. Kısacası riskleri oldukça düşük seviyede tutarlar.

Yatırımcı ile Girişimci Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yatırımcı ile girişimci aynı şey gibi düşünülse de aslında birçok farklı yönü de vardır. Öncelikle girişimci ürettiği ürünü ya da hizmeti sunmak istediği bir işe kalkışan kişidir; yatırımcı ise yapılacak olan işe maddi anlamda destek olan taraftır. Şimdi girişimcilerin ve yatırımcıların birbirinden farkına biraz daha yakından bakalım. Ancak unutmayalım ki, girişimcilerin de kendi yatırımları tabii ki olabilir.

Üretileni satmak ve üretilene yatırım yapmak: Girişimciler kendi ürettiği ürünü satmak ya da geliştirdiği bir hizmeti sunmak için çeşitli yollara başvurur. Yatırımcılar da satışının yapılabileceğine güvendiği bir ürüne, hizmete maddi olarak yatırım yapar.

Amaçlar: Yatırımcı, kaliteli bir hayatı arzulayarak yaşam standartları iyileştirmek isterken; girişimci, hayatı daha iyi, daha yaşanılır yapmak için çabalar.

Alınan riskler: Yatırımcılar, yatırım yapacağı iş hakkında piyasa araştırması yaparak olabilecek en az riski alırlar. Girişimciler, başlayacağı iş için bütün riskleri alır ve olası tüm durumları göze alır.

İş yerindeki konumu: Yatırımcılar genellikle iş yerinde patron konumundadır. İş yerini büyütmek amaçları arasındadır. Girişimciler, çalışanlar ile arkadaşlık ilişkisi içerisinde işi yürütürler.

Müşterilere bakış açısı: Yatırımcı, müşterilere patron edası ile gelir yuvası olarak bakarken girişimci, müşteriyi yaptığı işin bir parçası olarak görür. Müşteriler olmaz ise girişim işinin devam etmeyeceğini bildiği için müşterileri görev olarak görür.

Maddi kayba bakış: Yatırımcı için para kaybetmek istemeyeceği tek şeydir. Girişimci, maddi kayba uğradığını anladığı anda yanlış giden bir şeyleri düzeltme çabasına girer. Girişimci başarmayı ister, parayı kaybetmeyi yatırımcıdan daha çok göze alır.

Zaman kavramı: Yatırımcı zamanını planlayarak sürdürür ve işlerini aksatmamak için planına sadık kalır. Dakik ve programlı bir şekilde ilerlemeye çalışır. Girişimci ise vaktini, işine devam etmek ve yeni bir şeyler ortaya koymak için, düşünmeye ayırır. Emin olduğu ürün ya da hizmeti yaşama geçirmeye çalışır.

Hayata Bakış Farklılıkları: Hayata bakış açısı yönünden farklılık ise şöyledir. Yatırımcı hayatı fırsatlarını değerlendirebileceği bir yer olarak görürken; girişimci, hayatı fırsattan çok görev yeri ve geliştirilebilecek bir yer olarak görür. Aynı zamanda yatırımcı ve girişimci başarıya da farklı açıdan bakmaktadır. Yatırımcıya göre başarı, yatırım yaptığı işin değer kazanması ve yüksek kazanç sağlaması iken; girişimci için başarı, işinin talep görmesidir, başkaları tarafından takdir edilmesidir.

Kısacası yatırımcıların maddi gücü ve vardır ve ellerindeki para miktarını arttırmak isterler. Bunun için çeşitli yollar ararlar. Girişimciler de onlara, kuracakları ve geliştirecekleri iş sayesinde yatırım fırsatı sağlar. Girişimcilerin de gerçekleştirmek istedikleri fikirleri vardır ve yatırımcıya ihtiyaç duyarlar. Yatırım araçları bu noktada girişimcilere başarıya ulaşmaları için fırsat sunar. Girişimciler, ürünü tasarlayan, hizmet vermek isteyen konumundadırlar. Yatırım yapacak kişi ya da firma, girişimciye destek olursa bu sayede girişimcinin ürünü tanınmış olur ve yatırımcı da bu işten beklediği karı elde etmiş olur. Böylelikle burada farklılıklarıyla beraber iki tarafa ve hatta bu ilişki dışındaki birçok insana fayda sağlayacak ve herkesin kazançlı çıkabileceği bir süreç görüyoruz.