Makaleler

KATILIM ENDEKSİ NEDİR?

Yazan InvestAZ

Faizsiz yatırım ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetleri işlemlerinde artış olması ve yatırımcıların elde ettikleri gelirlerin İslami prensiplere uygun olmasını istemesi ile beraber Katılım Endeksi ile bu alanda bir standart oluşturulmuştur.

Katılım Endeksi, Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun olarak Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan borsa endeksidir. Hesaplaması ve veri dağıtımı BIST tarafından gerçekleşir.

Endeks Kuralları esas alınarak hisse senedi seçimi, Katılım Bankacılığı prensipleri doğrultusunda yapılır;
Şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı %33’ü, faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %33’ü ve bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da %5’i aşmaması doğrultusunda seçilir. Belirtilen oranları aşan şirket payları kapsam dışı bırakılır.

Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık, alkollü içecek, kumar, şans oyunu, domuz eti ve benzer gıda, tütün mamulleri, silah, vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti, turizm, eğlence, basın, yayın, reklam gibi faaliyet alanları ise Katılım Hisseleri kapsamı dışında kalan şirketler arasında yer alır.

Bahsedilen koşullara uygun hisse senetlerinden halka açık piyasa değeri en yüksek ilk 30 şirket BIST Katılım 30 Endeksi’ni oluşturur.
Gerekli koşulları yerine getiren piyasa değeri en yüksek ilk 50 şirketin oluşturduğu endeks ise BIST Katılım 50 Endeksi’dir.

Katılım 30 Endeksi; 30 hisse senedinden oluşur ve 3 ayda bir mali tablo dönemlerinde güncelleme yapılır.
BIST Katılım 30 Endeksi kapsamında yer alan paylardan BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi hesaplanır.

Katılım 50 Endeksi; 50 hisse senedinden oluşur ve 3 ayda bir mali tablo dönemlerinde güncelleme yapılır. Katılım 30 Endeksi ile aynı özelliklere sahiptir.

Faizsiz yatırım ve İslami Prensiplere uygun alım-satım gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar için standart olabilecek bir endeks türü olarak oluşturulmuştur.

BIST KATILIM 50 (05.05.2022)
1AFYON26KERVT
2AKSA27KRVGD
3ALBRK28KONTR
4ALKIM29KONYA
5ARDYZ30KUTPO
6ARENA31LOGO
7ASELS32MAVI
8AVOD33NATEN
9BASGZ34NETAS
10BERA35OTKAR
11BIMAS36OYAKC
12BIOEN37PGSUS
13BOBET38PEKGY
14CCOLA39QUAGR
15CLEBI40RTALB
16CIMSA41SASA
17EGEEN42SELEC
18EGGUB43TKFEN
19EREGL44TEKNSA
20GUBRF45TRILC
21ISDMR46TMSN
22ITTFH47THYAO
23JANTS48TTRAK
24KRDMD49USAK
25KAREL50VESBE
BIST KATILIM 30 (05.05.2022)
1AKSA16KRVGD
2ALKIM17KONYA
3ARDYZ18LOGO
4ASELS19OTKAR
5BASGZ20PGSUS
6BERA21QUAGR
7BIMAS22RTALB
8BIOEN23SASA
9CCOLA24SELEC
10EGEEN25TKFEN
11EGGUB26TKNSA
12EREGL27TRILC
13GUBRF28TMSN
14JANTS29THYAO
15KRDMD30TTRAK