Makaleler

Gözaltı (Yakın İzleme) Pazarı Nedir?

Yazan InvestAZ

Borsa İstanbul son yıllarda büyük değişim içerisindedir. Yenilenen teknolojisinle BİSTECH sistemine geçilmiş, eklenen yeni ürünlerin neticesinde ise gelen hızlı değişim ile yeni pazarların oluşması ve bazı ad değişikliklerini beraberinde getirmiştir.

Sermaye piyasalarında menkul kıymetler bir çok farklı piyasalarda işlem görmektedir. Son düzenlemeler ile Borsa İstanbul’da 4 tane ana grup piyasa vardır. Bunlar sırasıyla Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlemler-Opsiyon Borsası ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasıdır. Pay Piyasasında ise 7 adet Pazar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı, Yakın İzleme Pazarı, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu adı altında toplanmaktadır.

Yakın İzleme Pazarı (YİP)

Yatırımcılar arasında yıllardır Gözaltı Pazarı olarak bilinen Yakın İzleme Pazarı (YİP) yeni adıyla yatırımcılara Borsa İstanbul bünyesinde W sembol kodunda Pay Piyasası pazarları altında hizmet vermektedir. Payları Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler zaman zaman pay işlemleri ile ilgili olağan dışı durumlarla karşılaşabilirler. Bu durum onların mevcut düzene uyum sağlayamaması ve kamuyu zamanında yeterince aydınlatamamasına neden olabilmektedir. Örnek olarak senetleri pay piyasasında işlem gören şirketlerin, yatırımcıları ilgili zamanda kurallara göre uygun bir şekilde bilgilendirmemiş olmaları, hatalı veya eksik bilgiler vermiş olmaları sonucunda yatırımcıları mağdur etmeleri söz konusu olabilir.
Bu durum, Borsa İstanbul’da bu tarz pay senetlerinin gözetim, denetim ve inceleme altına alınmasına sebebiyet vermektedir. Eğer bu pay senetlerinin Borsa İstanbul Yıldız, Ana, GİP gibi pazarlardan çıkarılması durumunda ise yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği bu pay senetlerinin sürekli gözetim, denetim altında tutulması gereklidir. Dolayısıyla Yakın İzleme Pazarı (YİP), pay senetlerin izlemeye alındığı, yatırımcıları devamlı olarak zamanında bilgilendirmelerinin sağlandığı ve söz konusu şirkete yatırım yapmış yatırımcıları sahiplerine likidite olanağı sağlandığı bir Pazar olarak kurularak hizmet vermektedir. Bu gözetim ve inceleme durumu, yatırımcıları oluşabilecek olası negatif riskleri karşı önlemekle birlikte, yatırımcıyı koruma amacı taşır.

Yakın İzleme Pazarı İşlem Saatleri

Yakın İzleme Pazarı, eski adıyla Gözaltı Pazarı ilk olarak 4 Aralık 1996 yılında faaliyete geçmişti. IMKB döneminde bu Pazar içerisinde işlem gören hisse senetleri gün içerisinde sadece 14:00-15:00 saatleri arasında işlem görüyorlardı. Daha sonraki yıllarda bu süre özellikle son yakın dönemde normal günlerde ikinci tek fiyat seans saatleri olan 14:00-17:40 arasında işelm gördü. Son olarak en yeni düzenlemeler neticesinde Yakın İzleme Pazarı (YİP), Borsa İstanbul döneminde diğer pazarlar gibi 09:15-17:40 arasında işlem görmektedir.