7/24 Canli Destek Hatti: 0(212) 238 8888
A'dan Z'ye YATIRIM
SPK LİSANSLI, GENİŞ YETKİLİ ARACI YATIRIM KURULUŞU

Image title
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin (Tek-Art), 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 145.817.119 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 154.182.881 Türk Lirası arttırılarak 300.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması, sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin 1 TL nominal değerli pay için 0,89 TL fiyat üzerinden bedelli olarak yapılması kapsamında hazırlanan izahname 30.03.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Tek-Art Turizm'in yapılması planlanan bedelli sermaye artırımı işlemine aracılık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda yayınlanmış Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahname, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı risk bildirim formu ve şirket ile ilgili bilgileri içeren diğer ek belgeler için tıklayınız.


Söz konusu sermaye artırımı kapsamında 04.04.2018-18.04.2018 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılan yeni pay alma haklarının piyasalarda meydana gelen gelişmeler neticesinde VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 22'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü kapsamında Tek-Art tarafından ilave 7 gün süre talep edilmiştir.


Söz konusu talep Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2018 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.4223 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Onay işlemi sonrasında yeni pay alma haklarının son kullanım tarihi 25.04.2018 olarak güncellenmiştir. Bu konuda izahname içerisinde onaylanan tadil metni de aşağıda yer almaktadır.


Tek-Art'ın ödenmiş sermayesinin 145.817.119 TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 44.091.755,942 TL nominal değerli pay, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada  02/05/2018 ile 03/05/2018 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.  Bu kapsamda kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'de iki gün süreyle satışı için yayınlanmış tasarruf sahiplerine satış duyurusuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Ek 1 - Şirket Esas SözleşmesiEk 2 - Bağımsız DenetimEk 3 - Risk bildirim formuEk 4 - Sefaköy Değerleme RaporuEk 4 - Antalya Tatil KöyüEk 4 - Alaçatı OtelSPK Onaylı İzahname İzahaname Değişiklik MetniTasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu