7/24 Canli Destek Hatti: 0(212) 238 8888
A'dan Z'ye YATIRIM
SPK LİSANSLI, GENİŞ YETKİLİ ARACI YATIRIM KURULUŞU

özbal çelik boru


Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Etiler Gıda) Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli toplantısında 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri olan 1 TL fiyat üzerinden bedelli olarak yapılmasına, İş bu sermaye artırımında tüm pay sahiplerine (B) grubu halka açık pay verilmesine, yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına, karar verilmiştir. 


Etiler Gıda firmasının planlanan sermaye artırımı aracılık hizmeti vermekteyiz.  Bu kapsamda hazırlanmış taslak izahname için tıklayınız.


Etiler Taslak İzahname