7/24 Canli Destek Hatti: 0(212) 238 8888
A'dan Z'ye YATIRIM
SPK LİSANSLI, GENİŞ YETKİLİ ARACI YATIRIM KURULUŞU
Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.(DOGUB) Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindetamamı ödenmiş 20.000.000 TL'ndan ibaret sermayenin, 10.000.000 TL arttırılarak 30.000.000 TL'na çıkartılmasına, artırılacak olan sermayenin pay sahiplerinin yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının) kısıtlanmadan kullandırılmasına,sermaye artırımında lot başına rüçhan hakkı kullanım bedelinin 1 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, (SPK) 25.04.2019 tarih ve 24/551 sayılı toplantısında,Doğusan'ınçıkarılmış sermayesinin20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkartılmasınedeniyleihraç ve halka arz edilecek 10.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkinizahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar vermiştir.


Doğusan Boru'nun yapılması planlanan bedelli sermaye artırımı işlemine aracılık hizmeti vermekteyiz. Aşağıda onaylı izahname ekleri ile birlikte bilgilerinize sunulmuştur.


Doğusan'ın ödenmiş sermayesinin 20.000.000 TL’den 30.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 687.540,241 TL nominal değerli pay, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada  11/06/2019 ile 12/06/2019 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.  Bu kapsamda kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'de iki gün süreyle satışı için yayınlanmış tasarruf sahiplerine satış duyurusuna aşağıdan ulaşabilirsinizİzahname