7/24 Canli Destek Hatti: 0(212) 238 8888
A'dan Z'ye YATIRIM
SPK LİSANSLI, GENİŞ YETKİLİ ARACI YATIRIM KURULUŞU

özbal çelik boru


Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin (Altınyağ), 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %75 oranında 45.000.000 Türk Lirası arttırılarak 105.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması, sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri olan 1 Kuruş (0,01 TL) fiyat üzerinden bedelli olarak yapılması, sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı hamiline pay, (B) grubu halka açık pay sahiplerine (B) grubu halka açık hamiline pay verilmesi kapsamında hazırlanan izahname 26.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.


Altınyağ'ın yapılması planlanan bedelli sermaye artırımı işlemine aracılık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda yayınlanmış Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.   


1. KISIM2. KISIM3. KISIM


Altınyağ'ın ödenmiş sermayesinin 60.000.000 TL’den 105.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 6.998.215,668 TL nominal değerli B grubu pay, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 19/03/2018 ile 20/03/2018 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır. Bu kapsamda kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'de iki gün süreyle satışı için yayınlanmış tasarruf sahiplerine satış duyurusuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu