0(212) 238 8888 | Sizi Arayalım Tarayıcıda açmak için tıklayın.  


Zorunlu Pay Alım Teklifine İlişkin Çağrı


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca, Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BİAŞ’de işlem gören paylar açısından, BİAŞ işlem sembolü: ETILR) (Etiler Gıda) paylarının Altınyağ Kombinaları A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş. tarafından kısmen iktisap edilmesi suretiyle Altınyağ Kombinaları A.Ş. tarafından dolaylı olarak yönetim kontrolünün elde edilmesi nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi için, Altınyağ Kombinaları A.Ş.’nin Etiler Gıda pay senetlerini toplaması işlemine, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak aracılık hizmeti vermekteyiz.


Zorunlu pay alımı için tespit edilen satın alma fiyatı; 1 adet pay senedi için 1,88 TL olarak belirlenmiştir.


Pay alımı, 07.04.2017 günü saat 09.00’da başlayıp 20.04.2017 tarihi saat 17.00’de sona erecektir.


Etiler Gıda paylarının zorunlu pay alım yoluyla Altınyağ Kombinaları A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Pay Alım Teklifi Bilgi Formu” ve “Zorunlu Pay Alım Talep Formu” na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.