FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi

Trend Nedir?


Forex piyasasında trend kavramı, fiyat grafiklerinde oluşan, yükselen ve alçalan fiyatların takibine dayanan teknik analiz yöntemidir.

Teknik analiz, fiyat değişimlerinin her zaman belli yöne olması tezine dayanır.Piyasada fiyatlar üç yöne hareket eder. “Yukarı, aşağı, yatay”  olmak üzere 3 çeşit trend mevcuttur.


Dow teorisi piyasa eğilimlerini 3 ana kategoride toplamıştır. Birincil trend (ana trend), ikincil trend  ve üçüncü (küçük trend) trendler.

Dow’a göre ana trendler daha önemlidir ve bir yıldan bir kaç yıla uzayacak bir süre için gözlenir.İkincil trendler ise ana trende karşı yönde gelişir ve üç haftadan üç aya kadar sürebilir. İkincil trendler genelde piyasada ana trendin 1/3’ü ile 2/3’ü arasında bir düzeltme hareketi gerçekleşmesine neden olur.Küçük trendler ise 3 haftadan az zaman diliminde devam eder.