Tahvil Nedir?

Vadeleri bir yıl veya bir yıldan uzun borçlanma enstrümanlarıdır.


Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili


Hazine Bonoları vadeleri bir yıldan kısa borçlanma enstrümanlarıdır. Devlet Tahvilleri ise vadeleri bir yıl veya bir yıldan uzun borçlanma enstrümanlarıdır.


Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları iskontolu olarak ihraç edilebileceği gibi kuponlu olarak da ihraç edilebilirler.


Kuponlu olarak ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri belli dönemlerde kupon ödemeleri ile faiz öder. İskontolu senetlerde ise yatırımcı, senedin net değerini (iskontolu değeri) öder ve faiz geliri dönem sonunda anapara ödendiğinde oluşur.


TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri Nedir?


TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri, reel getiri garantisi vererek yatırımcılara enflasyondan korunmayı sağlayan bir yatırım seçeneği sunmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından kıymetin ilk ihracında belirlenen kupon faizinin üzerine yine Hazine tarafından ilan edilen referans enflasyon endekslerine göre kupon dönemi için enflasyon farkı ilave edilmektedir.


Özel Sektör Tahvilleri


Özel sektör tahvilleri ağırlıklı olarak bankalar veya diğer anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir.


Tahviller en az bir yıl vadeli, iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilmektedir. İskontolu tahvillerde ihracatçı tarafından yatırımcıya vade sonunda Devlet Bono ve Tahvilleri ile benzer şekilde tahvilin nominal tutarı ödenir.


Kuponlu tahvillerde yatırımcıya belli periyodlarla (3 ay, 6 ay veya 1 yıl) kupon getirisi sağlanır ve anapara ödemesi vade sonunda yapılır.