Sorumluluk Sınırı

Invest-AZ web sitesindeki görüş, bilgi ve veriler gecikmeli olarak sunulmakta olup, herhangi bir anda gerçek görüş, bilgi ve verilerle farklılık gösterebilmektedir. Sitedeki görüş, bilgi ve verilerin doğruluğu ve güvenirliliği Invest-AZ tarafından azami özen gösterilerek takip edilmekte ve bu görüş, bilgi ve verilerin, teknik imkanlar ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan düzeyde güncelliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, bu özene rağmen, yine de site üzerinde, Invest-AZ’ın isteği ve / veya bilgisi dışında, yanlış veya eksik veya gecikmiş, görüş, bilgi ve verilerin bulunması yüzünden doğabilecek bir durumda Invest-AZ’ın herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sitede sunulan görüş, bilgi ve veriler, herhangi bir yatırım aracı alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Invest-AZ’ ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.