Kamera Kayıt Sistemi Aydınlatma Metni


Sayın ziyaretçimiz, Veri Sorumlusu olarak InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ,kişisel verilerinizin anayasal hak kapsamında koruma altında olduğunun bilincindedir. Bu nedenle kişisel verilerinizin korunması ve hukuka aykırı olarak erişilmesi ya da işlenmesini engellemek adına gerekli tüm önlemleri almıştır.


Şirketimizi ziyaretiniz boyunca şirketimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve suç unsuru içeren herhangi bir eylemin varlığı halinde gerek sizlerin gerekse şirketimiz tarafından yasal hakların kullanılmasını teminen ya da kamu düzeninin sağlamakla görevli kolluk kuvveti ya da adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde kendileri ile paylaşılmak üzere kamera kaydı alınmaktadır.


Alınan kayıtlar 30 gün süre ile saklanmakta olup söz konusu süre sonunda silinmektedir. Kamera kayıtları yetkili adli veya yargı mercilerive kamu kurumları ile kamu düzenini korumakla görevli kolluk kuvvetleri tarafından talep edilmesi halinde bu kurumlar ile paylaşılacak olup başkaca bir amaç için kullanılması veya bir başka kişi/kuruma aktarılması söz konusu değildir. Suç unsuru içeren bir eylemin ya da bu yönde bir şikayetin vukuu hariç bu kayıtlar şirketimiz tarafından dahi izlenmemektedir.


Diğer kişisel verilerinize ilişkin olduğu üzere kamera kayıtlarına ilişkin de kanunda sayılan haklarınızı kullanmanız mümkündür. Bu amaçla şirketimizin Kişisel Veri Bilgi Talep Formu'nu doldurularak şirketimize yazılı olarak elden veya posta yoluyla başvurmanız yeterlidir.


Image title