FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi

Hareketli Ortalamalar


Hareketli ortalama basit bir yapıya sahiptir ve bu sebeple piyasa katılımcılarının en sık kullandığı teknik göstergeler arasında yer alır. Hareketli ortalama ilgili ürünün belli zaman aralığındaki fiyat değişimlerinin ortalamasını ifade eder.Hareketli ortalamalar eğilimin genel yönünü gösterir.  Fakat bu indikatörlerin tek eksik tarafı, fiyat değişimlerini yakalayamamasıdır.


Hareketli ortalama kullanılırken analiz edilen periyod ne kadar uzunsa o kadar kısa süreli hareketli ortalama seçilmelidir.Seçilen süre ne kadar kısaysa hareketli ortalama  fiyat değişimlerine o kadar hızlı tepki verir.Süre çok büyük seçilmişse indikatör çok sayıda yanlış sinyal verebilir.


Hareketli ortalama yorumlanırken, fiyatlar ortalamanın üzerinde veya altında olduğu sürece mevcut trendin devam edeceği ihtimali yüksektir. Fiyat çizgisi ortalamayı kırdığında ise, kapanış fiyatları ortalama çizgisinin karşı tarafına geçmişse eğilimin aksi yönde değişeceği ihtimali güçlenir.


Fiyatlar kısa süreli ortalamayı kırdığı zaman küçük, uzun süreli ortalamayı kırdığı zaman büyük düzeltme hareketleri oluşabilir.

Örneğin; Günlük grafiklerde kullanılan hareketli ortalama 89, haftalık grafiklerde ise 21 günden büyük olmamalıdır.


Hareketli ortalama aşağıdaki formulle hesaplanır;

MA= (Pn + Pn-1+.....+P1)/n

MA= Hareketli Ortalama

Pn,Pn-1,P1=  Seçilen süre içindeki kapanış fiyatları

n= Ortalamanın hesaplandığı gün sayısı


Hareketli  Ortalama ile Analiz Yaparken Şu Noktalara Dikkat Edilmelidir;

1)- İlk olarak fiyat grafiğinin ortalama çizgisiyle kesişme noktaları belirlenmelidir.

2)- Ortalama göstergenin en az ve en büyük değerine uygun fiyat seviyelerine bakılmalıdır.

3)- Ortalama çizgisinin fiyat grafiğinden en büyük uzaklaşmaları bulunmalıdır.

4)- Ortalama grafiği izlenmelidir.


Hareketli ortalamalar kuvvetli eğilimlerin görüldüğü piyasalarda daha etkin çalışır.


Basit Hareketli Ortalama

Seçilen zaman periyodundaki kapanış fiyatları toplamının bu zaman dilimindeki toplam kapanış fiyatları sayısına bölünmesiyle elde edilen göstergedir.

Genellikle MA9 VE MA14 sık kullanılan basit hareketli ortalamalardır. MA9 VE MA14 ortalamalarının kesişmesi eğilimin değişme sinyali olarak kabul edilir.


Şu şekilde hesaplanır;

MAn= ( P1+P2+...+Pn) / n


Ağırlıklı Hareketli Ortalama

Ağırlıklı Hareketli Ortalama,belirli bir zaman dilimi içerisinde son günlerdeki fiyatlara  ağırlık verilerek hesaplanan hareketli ortalama çeşididir.  Forex piyasasında özelikle kısa vadeli olarak kullanılan yatırım modelleri için oldukça kullanışlı bir göstergedir.


Ağırlıklı hareketli ortalama şu şekilde hesaplanır;

WMA3 = (3P1+2P2 +P3) / (3+2+1)


Üssel Hareketli Ortalama

Üssel hareketli ortalama piyasa değişimlerini daha etkili tahmin etmeye yarar fakat piyasanın konsolide olduğu zamanlarda çok sayıda yanlış sinyal verebilir.

Üssel hareketli ortalamanın en büyük avantajlarından biri sadece belirli zaman aralıklarına göre değişimleri değil, tüm periyod boyunca yaşanan fiyat değişimlerini dikkate almasıdır.


Üssel hareketli ortalama şu şekilde hesaplanır;

EMAk = ⅔ *P3 + ⅓ * EMAk-1

Hareketli Ortalamalar