FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi

Forex Piyasasını Etkileyen Temel Faktörler Nelerdir?

Forex işlemlerinin en önemli ve zor kısmı piyasada döviz trendini etkileyen faktörlerin analizidir. Forex fiyatlarında oluşan ani artış ve düşüşler, kısa zamanda büyük gelir kazanma fırsatı verdiği gibi büyük ölçüde zarara da yol açabilir.


Bu yüzden piyasadaki fiyat hareketlerinin yönünün doğru şekilde tahmin edilmesi ve olayların sağlıklı bir şekilde yorumlanması Forex piyasasında başarılı olmak için gereklidir.


Temel analiz sayesinde, mali ve ekonomik olaylara ilişkin çeşitli haberler,ülke bazında yada bölge bazında takip edilir ve bu haberlerin Forex fiyatlarına etkisi araştırılır.


Forex fiyatlarını etkileyebilecek, bir ülkenin ekonomik durumuyla ilgili başlıca göstergeler şu şekildedir;


  1. Ekonomik Durum Göstergeleri (GSYİH,Sanayi Üretimi vb.)

  2. Cari İşlemler Dengesi

  3. Toplam Para Miktarındaki Değişim Hızı

  4. Enflasyon Oranı ve Gelecek Dönem Enflasyon Tahminleri

  5. Faiz Oranları

  6. Cari Ödemeler Dengesi ve ülke parasına uluslararası güven seviyesi

  7. Spekülatif İşlem Hacimleri

  8. Uluslararası Finans Piyasalarındaki Diğer Gelişmeler