FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi

Forex Piyasasında Psikoloji Yönetimi


Finans piyasalarındaki değişimleri daha iyi anlayabilmek için herşeyden önce insan psikolojisini incelememiz gerekir. Günük hayatta duyduğumuz endişe, panik yada korku gibi hisler ,sert piyasa koşullarında adeta beyaz kağıt üzerine dökülen mürekkep gibidir. Her insana ait duygular, korku, açgözlülük, umut vb. yüksek tempoya sahip piyasa işlemleri sırasında büyük önem taşır.


Zayıf ve kendine çok güvenen, açgözlü, tembel özellikler taşıyan ve bu duyguların hakim olduğu insanların piyasada başarısızlığa ugraması muhtemeldir. Kendini iyi tanıma ve imkanlarını bilme, içsel duygularına hakim olabilme yatırımcıyı iflas etme tehlikesinden kurtarır.

Yatırım analizlerimize, psikolojik durum ve kitle psikolojisinin doğru analizini de eklersek yatırımlarda başarı şansını büyük oranda artırabiliriz.


Hırs Duygusu

Hırs duygusu önemli ölçüde az olan yatırımcılar, o piyasa koşullarında rahatlıkla yapabileceklerinden daha az işlem yapacak ve bu nedenle de bir çok fırsatı kaçıracaklardır. Bu tür insanların daha sakin yapıları dolayısıyla fırsat kaçırma gibi dezavantajlarının olmayacağı başka işlerde çalışmaları tavsiye edilir.

Açgözlülük ve hırs duygusu gereğinden fazla olan yatırımcılar gereğinden oldukça fazla işlem yapmaya çalışarak, kendilerini gereksiz riske sokarlar. Böyle kişilik yapısına sahip insanların Forex piyasasında işlem yapmak yerine şans oyunları oynamaları daha yerinde olur.

Hırs duygusu yatırımcıyı iki şekilde motivasyona iter;


Rasyonel Motivasyon

Genellikle ilk pozisyon öncesi genç yatırımcılarda bazen profesyonel trader’larda görülür.


Gayri Rasyonel Motivasyon

Bu motivasyon tipi bazen “Oyun Tutkusu” olarakta adlandırılır. bazı yatırımcılar duygularını kontrol altında tutabilirken bazıları ise tam anlamıyla hislerinin kölesi olur. Böyleleri er ya da geç iflas eder.


Pozisyona Hırs Duygusu Altında Girdiğinizi Nasıl Anlarsınız?

  1. Eğer yatırımcı aldığı pozisyonla ilgili başkalarının neler düşündüğünü soruyorsa

  2. Eğer yatırımcı işlemlerini başkaları ile tartışıyorsa

  3. Eğer yatırımcı önceden belirlenmiş faaliyet planına sahip değilse

Umut ve Tahminler

Pozisyon almaya teşvik eden bir diğer önemli faktör, kazanç umududur. İnsanlar doğal olarak her işe kzanç umuduyla girerler. Ama bu duygu gereğinden fazla olduğunda gerçekçilik kaybedilebilir. Gerçekleri umutlarınızın ve hırs duygunuzun önünde tutmalısınız. Aşırı umut yeni başlayan yatırımcıları iflasa sürükler.

Umut duygusu gerçek bir etkiye dönüşünceye kadar şu üç aşamadan geçer;

1)- Pozisyon az zarardaysa umut duygusu kaçınılmazdır ve eğer doğru şekilde kullanılırsa kar sağlanabilir.

2)- Zararın giderek arttığı durumlarda umut duygusu zirveye ulaşır. Bu durumda yatırımcı duygularıyla gerçekleri karıştırmaya başlar ve aradaki farkı kontrolde tutmak gittikçe zorlaşır. Bu durumdan çıkmanın tek yolu tüm zararlı pozisyonları kapatmak veya belli süre piyasa değişimlerini izlememektir.


Korku

Korku duygusu pozisyon zarar gördüğü zamanlarda oluşur. Korku bazı yatırımcıları felç eder, zarar zamanında durdurulamaz ve iflas oluşur.

Bazı yatırımcılar ise korku duygusunun etkisi altında iyi analliz edilmemiş yatırım kararı alır, yeni pozisyonlara girer ve zararlarını arttırılar. Kritik durumlarda yatırımcının verdiği  her karar sağlam bir mantığa dayanmalı, atılan her adım önceden belirlenmiş plana uygun gerçekleştirilmeli ve paniğe kapılmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki; piyasa katılımcılarının zayıf yönleri profesyonel traderlar için kazanç kaynağıdır.