FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi

Forex Emir Türleri Nelerdir?


Piyasa Emri (Market Order)

Anlık piyasa fiyatından verilen alış ya da satış emrine “Piyasa Emri” denilir.

Piyasa emri verildiği an yerine getirilen bir emir türüdür.

Piyasa emri veren  müşteri seçtiği  yatırım enstrümanını anlık  fiyata göre satın alır veya satar.


Durdurma Emirleri (Stop Loss/Take Profit)

Durdurma emirleri, fiyat belirli bir seviyeye geldiği zaman açık pozisyonları kapatmak amacıyla kullanılır.

Durdurma emirleri açık pozisyonlara uygulanabildiğinden, anlık piyasa fiyatıyla güçlü bir ilişki içindedir.

SL ve TK emirleri işlem hacminden bağımsız tüm açık pozisyonlar için uygulanabilir.


Stop Loss (Zarar Durdur):

Satış işlemlerinde, işleme girilen fiyatın üstünde belirlenmiş bir fiyat seviyesi girilerek, fiyat o seviyeye geldiğinde pozisyonun otomatik kapanmasını sağlayan, alış işlemlerinde ise şimdiki fiyatın altında belirlenmiş bir fiyat seviyesi girilerek fiyat o seviyeye geldiğinde pozisyonun otomatik kapanmasını sağlayan emirler “Stop Loss” emirleridir.


Olası zarar durumunda, fiyat belirtilen seviyeye geldiğinde işlem otomatik olarak kapatılır ve daha fazla zarar oluşması önlenmiş olur.Bu tip emirlere “Zarar Durdur” emirleri denilir.


Stop Loss emri yatırımcının katlanabileceği zarar seviyesini belirlemesini ve daha fazla zarar oluşumunu  engellemesini sağlayan emir türüdür.

Stop Loss emirleri hem alış hem satış emirleri için uygulanabilir.


Take Profit (Kar Al)

Alış işlemlerinde, işleme girilen fiyat üzerinde bir seviye girilmesiyle, piyasa fiyatının o seviyeye geldiğinde pozisyonun otomatik kapanmasını sağlayan, satış işlemlerinde ise şimdiki fiyatın altında belirlenmiş bir fiyat girilerek; fiyatın o seviyeye geldiğinde pozisyonun otomatik kapanmasını sağlayan emirler “Kar Al” emirleridir.


TP emri, ileriye yönelik işlem kapatma emridir ve bu emir türünün işlevi, pozisyonu karla kapatmaktadır. TP emri, piyasa fiyatının daha fazla yükselmeyeceği tahmini ile girilir. Yatırımcının hedef karına ulaştıgı noktada işlemini kapatmasını sağlayan emirlerdir.


Buy Stop

Piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat seviyesinde alış işlemine girmeye yarayan bir emir türüdür.

Yüksek fiyattan alım yapmak mantıklı gibi gözükmese de, yatırımcı fiyatın teknik olarak belirlediği seviyeyi kırdığında daha hızlı yükseleceği beklentisinde olduğu için “Buy Stop” emrini kullanır.


Sell Stop

Piyasa fiyatının altında bir fiyat seviyesinde satış işlemine girmeye yarayan bir emir türüdür.

Düşük fiyattan satış yapmak mantıklı gibi gözükmese de, yatırımcı fiyatın teknik olarak belirlediği seviyeyi kırdığında hızla düşeceği beklentisinde olduğu durumlarda “Sell Stop” emrini kullanır.


Limit Emirler (Buy Limit/Sell Limit)

Forex piyasasında  işlem yapmak isteyen rasyonel bir yatırımcı, her zaman alış işlemlerinde en düşük fiyattan alım yapmak, satış işlemlerinde ise en yüksek fiyattan pozisyona girmek ister.

Limit emirler, piyasa fiyatının  yatırımcının belirlediği optimum seviyeye geldiğinde otomatik olarak pozisyon açılmasını sağlayan emirlerdir.


Buy Limit (Alış Limit):

Piyasa fiyatının mevcut seviyeden  daha düşük bir seviyeye geleceği beklentisi olan yatırımcı, belirlediği fiyat seviyesine buy limit emri vererek, fiyat istenilen seviyeye geldiğinde otomatik işlem gerçekleştirebilir.

Bu tip emirlere “Buy Limit” emirler denilmektedir. 

Buy Limit emirler sadece alış pozisyonları için verilir.


Sell Limit (Satış Limit):

Piyasa fiyatının mevcut seviyeden  daha yüksek bir seviyeye geleceği beklentisi olan yatırımcı,belirlediği fiyat seviyesine sell limit emri vererek, fiyat istenilen seviyeye geldiğinde otomatik işlem gerçekleştirebilir.  Bu tip emirlere “Sell Limit” emirler denilmektedir. Sell limit emirler sadece satış yönlü pozisyonlar için verilir.