FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi

Döviz Kuru Çeşitleri


Nominal Döviz Kuru

Yabancı paranın ulusal para birimi karşısındaki değerini ifade eder.

Nominal döviz kuru sistemi, 1 ABD Dolarının ne kadar ulusal para birimine eşit olduğunu gösterir.


Örneğin; USD/JPY=  121.47 ifadesi, 1 ABD Doları’nın 121.47 Japon Yeni’ne eşit olduğunu ifade eder.

              EUR/USD= 1.0592 İfadesi ise 1 Euro’nun 1.0592 Dolar’a eşit olduğunu ifade eder.


Türkiye’de nominal döviz kuru, ükenin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanır.


Çapraz Kurlar

Çapraz kur, üçüncü ülke parası karşılığında belli değere sahip iki yabancı ülke para biriminin kendi aralarındaki değerini belirler. Yani bir yabancı para biriminin, diğer yabancı para birimi üzerinden değerini gösterir.


Döviz piyasalarında çapraz kurlarla gerçekleştirilen FX işlemlerinde en çok kullanılan referans para birimi ABD Doları’dır. Genellikle, çapraz kur uygulandığı zaman yabancı paraların fiyatı ABD Doları üzerinden belirlenir.Ülkemizde de aynı yol izlenmektedir. Merkez Bankası dolar tabanlı çapraz kurlar ilan etmektedir.

Çapraz kurlarda çoğunlukla iki yabancı para birimi arasındaki değişim oranı bunların USD cinsinden fiyatlarına göre dolaylı olarak belirlenir. Bunun sebebi Amerikan Doları’nın uluslararası piyasalarda “rezerv para birimi” olarak kabul edilmesidir. ABD Doları cinsinden hesaplanan çapraz kurlar aşağıdaki örnekteki gibi çarpma işlemi ile açıklanır;


Örneğin; EUR/CHF= USD/CHF * EUR/USD şeklinde hesaplanır.