TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 Levent/İstanbul 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal eden ve Borsa İstanbul A.Ş. 'de satışı yapılmayan payların satışına ilişkin olarak YTM Yönetim Kurulu'nun 06.12.2017 tarih ve 21-YTM/79 sayılı kararıyla belirlenen esaslar çerçevesinde satış işlemlerine başlanmıştır. 

Bu kampsamda, ilk aşamda 25.12.2017 tarihi itibariyle satılacak paylar ilan edilmiş ve gelen tarlepleri 15.02.2018 tarihli toplantısında değerlendiren Yönetim Kurulumuz ilk aşamada satışa sunulan paylardan bazılarının bir kez daha satılmak üzere ilan edilmesine karar vermiştir.


BİLGİLENDİRME DUYURUSU