Yunanistan’ın bütçe açığını kapatabilmesi fikri, hayaldir

17 Mart 2010

Yunanistan’ın bütçe açığını kapatabilmesi fikri, hayaldir

Harvard üniversitesinin profesörü Martin Feldstein’e göre Yunanistan’ın finansal krizden çıkması ile ilgili kabul edilmiş ciddi planın başarıyla sonuçlanacağı olasılığı zayıftır ve ülke oluşan durumla mücadele etmek için AB’ni terk edebilir. Yatırımcıların ve politikaçıların baskısı altında Yunanistan hükümeti bu yıl bütçe açığının %4 azaltmaya ve 2012 yılına kadar bu açığı %3 seviyesine kadar düşürmeye çalışıyor. Bu sınır Avrupa bölgesi taleplerine uygundur.

ABD başkanının eski yardımcısı Feldstein “İki yıl içerisinde Yunanistan’ın bütçe açığını %12.7 seviyesinden  %3 seviyesine düşüreceyi fikri hayaldir.Bunun alternatifi olarak Yunanistan ya çöküşün beklediği, ya da AB’ni terk edecektir. Bunların her ikisinin aynı anda oluşması da mümkündür”açıklamasını yapmıştır.
 Feldstein’in açıklamaları AMB başkanı J.K.Trise’nin görüşleri ile zıttır. Trise Yunanistan’la ilgili hazırlanmış planları olumlu olduğunu ve ülkenin AB’yi terk etmesi ile ilgili her hangi spekulasyonları önemsiz olduğunu düşünüyor. Yatırımcılar ise olayların Feldstein’in  açıkladığı senaryo üzerine gelişeceğini düşünmüyorlar.Önemli  zenginlerden  George Soros daha geçen ay Euro’nun biteceğini ve gelecek 5 yılda Yunansitan’ı çöküşün beklediğini açıklamıştı.