Uluslararası Yatırım Pozisyonu %6,4 Artış Gösterdi

20 Temmuz 2016

Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu %6,4 artışla 233,1 milyar dolar oldu

Uluslararası Yatırım Pozisyonu %6,4 Artış Gösterdi

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer raporun ayrıntıları şöyle: 

2016 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre % 6,4 oranında artışla 233,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 3,6 oranında artışla 608,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda –367,7 milyar ABD doları iken 2016 Mayıs sonunda –375,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre % 5,1 oranında artışla 116,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 11,8 oranında artışla 69,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre % 29,5 oranında artışla 30,1 milyar ABD doları olmuştur. 

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Mayıs sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar 144,9 ile milyar ABD doları ile 2015 yıl sonu seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2016 Mayıs sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 10,0 milyar ABD doları artış göstermiştir. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre % 7,4 oranında artışla 43,2 milyar ABD doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 9,7 oranında artışla 34,9 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 4,7 artışla 36,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 11,3 milyar ABD doları artış göstermiştir. 2016 Mayıs sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre % 8,9 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre % 9,1 oranında artışla 35,6 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı ise % 39,7 oranında artışla 13,4 milyar ABD doları olmuştur. 

Bankaların toplam kredi stoku % 2,3 oranında azalışla 90,6 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 6,4 oranında artışla 105,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.