UBS: Avrupa Bölgesinin Dağılması İç Savaşı Getirir

06 Eylül 2011

UBS: Avrupa Bölgesinin Dağılması İç Savaşı Getirir

UBS, Avrupa Bölgesi ile ilgili yayınladığı raporunda, mevcut yapıda ve üyelik sisteminde euronun işe yaramadığını belirtti. Mevcut yapının değişmesi gerektiğini de notlarına ekledi. Ayrıca euronun terk edilme maliyetini hesaplayan UBS açıklamalarında genellikle şu noktalar üzerinde durdu. Almanya gibi güçlü bir ekonominin euroyu terk etmesiyle, şirketler temerrüde düşecekler, bankacılık sisteminin yeniden sermayelendirilmesi gerekecek ve uluslar arası ticaretin çöküşü gerçekleşecek. Ve dünyaya bakıldığında tüm dağılan birliklerin, otoritelerin veya yönetimlerin sivil savaş yaşanmadan gerçekleşmediğini belirtti. Raporunda felaket senaryosu gerçekleşirse sivil huzursuzluk, yatırım yapılamaması, mülkiyet hakları, büyümenin korkunç derecede etkilenmesi, yasalarla ilgili sorunlar, iç karışıklık ve bölünmeler yaşanabileceğini belirten UBS, bunları yaşamayan ve önleyebilen ülkelerinde aşırılıkları kontrol etmesi için yönetimsel araçları kullanmak zorunda kalacaklarını belirtti.