TCMB ZORUNLU KARŞILIKLARA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

29 Temmuz 2010

TCMB ZORUNLU KARŞILIKLARA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, Ekim 2008 tarihinde derinleşmeye başlayan küresel kriz ile birlikte piyasalarda yaşanan sorunların ekonomimiz üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla Merkez Bankası’nca bankacılık sistemi döviz likiditesine yönelik olarak alınan diğer tedbirlere ek olarak, 5 Aralık 2008 tarihinde yüzde 11 olan yabancı para zorunlu karşılık oranı 2 puan azaltılarak yüzde 9 düzeyine indirilmiş ve bankacılık sistemimize ek döviz likiditesi sağlanmıştı.

Bankamızın 14 Nisan 2010 tarihli para politikası çıkış stratejileri basın duyurusunda açıklanan döviz likiditesine ilişkin sağlanan imkanların, ölçülü ve kademeli olarak kriz öncesi seviyelere getirilmesine ilişkin stratejiler çerçevesinde; 26 Nisan 2010 tarihinde yabancı para zorunlu karşılık oranı 0,5 puan artırılmış ve piyasadan yaklaşık 693,3 milyon ABD doları döviz likiditesi çekilmişti.

Bu defa, Bankamız çıkış stratejisi çerçevesinde, son dönemde gözlemlenen kredi gelişmeleri de dikkate alınarak, yabancı para zorunlu karşılık oranı 0,5 puan artırılarak yüzde 9,5’ten yüzde 10’a yükseltilmiştir. Yabancı para zorunlu karşılık oranında yapılan bu artışla piyasadan yaklaşık 719,6 milyon ABD doları döviz likiditesi çekilmiş olacaktır