TCMB Para Politikası Kurul Kararı

23 Haziran 2011

TCMB Para Politikası Kurul Kararı

Gün içerisinde yapılan açıklamada beklendiği gibi Merkez Bankası faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verirken munzam oranlarında da herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ayrıca zayıf dış talebin etkisiyle imalat sanayinde kapasite kullanım oranları düşük düzeylerini koruduğu ancak, ithalat fiyatlarındaki birikimli artışların gecikmeli yansımalarına ve baz etkisine bağlı olarak kısa vadede çekirdek enflasyon göstergelerindeki sınırlı yükselişin süreceği tahmin edildiği belirtildi. Sonuç olarak Kurul, fiyat istikrarına  ve finansal istikrara ilişkin risklerin azaltılması açısından, mevcut politika bileşiminin sıkılaştırıcı yöndeki etkilerinin yakından izlenmeye devam edilmesinin ve gerekli görüldüğü takdirde aynı doğrultuda ilave tedbirler alınmasının uygun olacağı ifade edildi.