TCMB İktisadi Görünüm ve Para Politikası Sunumu Yayınlandı

22 Haziran 2016

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan sunumdan başlıklar şöyle:

TCMB İktisadi Görünüm ve Para Politikası Sunumu Yayınlandı

Merkez Bankası İktisadi Görünüm ve Para Politikası Sununu Yayınlandı.


Konuya ilişkin olarak Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan sunumdan başlıklar şöyle:


Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir.

 

İç talep büyümeye pozitif katkı verirken, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

 

Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar artış yaşanmıştır. Kurul,sıkı para politikası duruşunun, temkinli makroihtiyati politika çerçevesinin ve 2015 yılı Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılmasının ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını değerlendirmektedir.


Bu doğrultuda Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir.


Son aylarda işlenmemiş gıda fiyatlarının olumlu seyri ve çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak enflasyonda belirgin bir düşüş gözlenmiştir. Bununla birlikte, hizmet enflasyonundaki ve birim işgücü maliyetlerindeki gelişmeler likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir.