SPK, BBDK ve TMFS''nin Bank Asya Kararları

25 Temmuz 2016

SPK, Bank Asya'nın Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Durdurdu

SPK, BBDK ve TMFS''nin Bank Asya Kararları

Kurumun 2016/23 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan karar şöyle: Faaliyet izni kaldırılan Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin sermaye piyasası faaliyetleri 22.07.2016 tarihi itibariyle durdurulmuştur.

BDDK, Bank Asya'nın faaliyet iznini kaldırdı. 

Cuma günü tarihli KAP açıklaması ise şu şekilde;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22.07.2016 tarihli Kararı gereğince, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107'inci maddesinin son Fıkrası çerçevesinde, Asya Katılım Bankası A.Ş'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir.

TMSF, Bank Asya'nın faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. 

Cuma günü tarihli açıklama şöyle: 

Bilindiği üzere, Asya Katılım Bankası A.Ş. (Banka)’nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 29.05.2015 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin 1. fıkrasının b bendi hükmü gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (BDDK) TMSF’ye devredilmiş, Kanunun 107. maddesi kapsamında faaliyetlerine devir tarihinden itibaren TMSF’nin kontrolü altında devam eden Bankaya ilişkin çözümleme süreci olumsuz neticelendiğinden, 18.07.2016 tarihi itibarıyla Bankanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş idi. 

Gelinen son aşamada, TMSF Kurulu’nun 21.07.2016 tarih ve 143 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107. maddesinin son fıkrası gereğince Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasının BDDK’dan talep edilmesine karar verilmiş, TMSF’nin bu talebi üzerine alınan 22.07.2016 tarih ve 6947 sayılı BDDK kararıyla Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin faaliyet izni kaldırılmıştır. Alınan bu karar, Bankanın 5411 sayılı Kanun gereğince TMSF tarafından yürütülecek tasfiye sürecinin başlaması anlamına gelmektedir.