Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Krediler Arttı

19 Eylül 2017

2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,4 milyar ABD doları artarak 213,6 milyar ABD doları oldu.

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Krediler Arttı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

TEMMUZ 2017

Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,4 milyar ABD doları artarak 213,6 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,3 milyar ABD doları artarak 16,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 817 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,6 milyar ABD doları artışla 30 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 655 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 131 milyon ABD doları azalışla 4,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,1 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 93 milyon ABD doları artışla 10,4 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,6 milyar ABD doları artışla 3,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,8 milyar ABD doları artarak 149,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar ABD doları artarak 15,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,6'sının ABD doları, %34,4’ünün Euro, %4,3’ünün Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %47,3’ünün ABD doları, %29,3’ünün Euro, %23,3’ünün Türk lirası ve %0,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 213,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %52’sinin finansal kuruluşların, %48’inin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 16,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %76,4'sını finansal kuruluşların, %23,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,3 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

-TCMB Verileri-

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.