OPEC petrol fiyatlarının keskin artmasına karşıdır

22 Ekim 2009

OPEC petrol fiyatlarının keskin artmasına karşıdır
OPEC baş sekreteri Abdulla Salim El-Badri petrol fiyatlarının artışı için hiçbir temel neden olmadığını ve bu artışı ABD dolarının zayıflaması ve fon piyasalarındaki artışla ilgili olduğu açıklamıştır. OPEC başkanı petrol fiyatlarının ekonomik gelişime engel olabilecek kadar artışına keskin karşı olduğu açıklamıştır.