Japonya MB mevcut teşvik etme politikası

17 Şubat 2010

Japonya MB tarafından faiz derecelerinin eskisi gibi %0.10 seviyesinde tutulma olasılığı yüksektir

Japonya MB mevcut teşvik etme politikası

Ekonomistlere göre Japonya MB mevcut teşvik etme politikasını geliştirmekten sakınacaktır. Hatta artmakta olan deflasyon ortamında  ekonomik artış değişmeden kalıyor. Japonya MB'nin özel bankalara kredi vermesi , devlet tahvillerinin alış programları değişmeyecek ve böylece faiz derecelerini eskisi gibi %0.10 seviyesinde tutacağı tahmin ediliyor. Dün yayımlanan göstergelerde 2009 yılının IV çeyreğinde ülkede ekonomik kalkınmanın hızlandığı ortaya çıkmıştır ve bunlara dayanarak Japonya’nın Maliye bakanı ülkede yeni kriz risklerinin olmadığını belirtmiştir. Bununla beraber yayımlanan göstergeler son dönemlerde fiyatların daha keskin indiğini ispat ediyor ve ekonomistler  bu yıl Japonya MB kredi verme hacmini artırmak zorunda kalacağını düşünüyor. - Nomura Securities Co.bankasının ana ekonomisti Takaxide Kiuçi“Deflasyon güçlenmektedir''. Bu dikkate alınırsa hükümet büyük olasılıkla gelecek aylarda Japonya MB’na baskıları artıracaktır.”  görüşünü bildiriyor.

Yayımlanan son göstergeler  gösteriyor ki, 2008 yılının IV çeyreğine kıyasla 2009 yılının  IV çeyreğinde Japonya’da GSYİH hacmi %4.6 artmıştır. Bu artışda  büyük pay ihracatçı şirketlerin üzerine düşüyor. Global ekonomik kalkınma bu şirketlerde de üretim hacmini artırmıştır. Bunun yanı sıra Japonya’da krizden sonraki ekonomik kalkınma yeteri kadar hızlı oluşmuştur. Bu ise fiyat artışını önlüyor.

Maliye bakanı “Deflasyonun yok edilmesi şu an çok önemli meseledir. Japonya dayanıklı ekonomik kalkınma dönemine
girsin ve mutlaka  Japonya MB ile birlikte deflasyonu aradan kaldıracağız”açıklamasını yapmıştır.

Japonya MB başkanı Şirakava
isebaşkanlıkettiğikurumunülkedebüyüklikiditesağlamayahazırolduğunubelirtmiştir. “Çabalarımızarağmendeflasyonunaradankaldırılmasızamanalacaktır.Devamlıfiyatdüşüşünün önleminibirtek MB alacak güçte değildir, fakat biz bununiçinelimizdengeleniyapacağız”- açıklamasını eklemiştir. 

*RİSK UYARISI:

2018 yılı 4.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %45 zarar oranı: %55'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.