Güçlü merkez, zayıf kenarlar avrupa bölgesinde büyük problemler oluşturuyor

28 Ocak 2010

Güçlü merkez, zayıf kenarlar avrupa bölgesinde büyük problemler oluşturuyor

New York üniversitesinin profesörü Nuriel Rubin belirtmişir ki, Avrupa para birliğinin gelecek perspektifleri ile ilgili şuanki kadar kötümser kanıları olmamıştı. Rubin’e göre İspanya’nın şuanki ekonomik durumu tam olarak Avrupa’nın gelecek kaderi için büyük tehdit oluşturuyor. “İki yıldan kısa bir süre içerisinde biz Avrupa Birliği’nin yıkılmasının şahidi olabiliriz” – Davos’daki forumdaki basın toplantısında Rubin belirtmiştir. “Bu problem giderek büyümektedir”. Avrupa Merkez Bankası başkanı J.K.Trişen’e göre, AB’nin yıkılmasını düşünmek anlamsızdır.

Belirtelim ki, bu konunun gündeme gelmesinin en önemli sebebi Yunanistan’ın GSYİH hacminin %12.7-ni aşan bütçe açığı, vede son zamanlar İspanya ve İrlanda’da bütçe problemlerinin giderek büyümesidir. “Güçlü merkez, zayıf kenarlar Avrupa bölgesinde büyük problemler oluşturabilir ki, bu da birçok üye ülkenin kurumu terketmesiyle sonuçlanabilir”- Rubin belirtmiştir. 

Bu kurumun şimdiye kadar karşılaştığı en büyük problemdir. Yunanistan ve İspanya da dahil edilmekle AB ekonomisi finansal zorluklar yaşıyor ve bu rekabet gücünü zayıflatıyor. Kurum üyesi olan ülkeler ihracatı desteklemek ve krizi önlemek sebebiyle devalüasyon için ulusal dövize sahip değiller. Yunanistan’la kıyasta İspanya AB için daha büyük tehdit oluşturuyor. ülkede işsizlik seviyesi oldukça yüksekdir. İspanya’da işsizlik seviyesi %19 oluşturmaktadır ki, buda AB için orta göstergeden iki kez fazladır. “Eğer Yunanistan Avrupa bölgesi için problem oluşturuyorsa, İspanya genel olarak felakettir”-Rubin belirtmiştir. İspanya Mali Bakanı Elena Delqado ise Rubin’in görüşlerine katılmadığını belirtmiştir.