Dünya ekonomisinde kriz riskleri hala bulunmaktadır

05 Nisan 2010

Dünya ekonomisinde kriz riskleri hala bulunmaktadır

İMF başkanı Dominique Strauss-Kahn’a göre, gelişmiş ve zayıf kalkınan ülkelerde tahmin edilenden daha hızlı kalkınmanın gözlenmesine rağmen dünya ekonomisi hala tehdit altındadır. Pazar günü Ürdün’e seferi zamanı İMF başkanı , ''global ekonomik kalkınmanın tahmin edilenden daha erken başlamasına rağmen teklif seviyesinin hala daha aşağı olması dünya ekonomisinde bu uzun süreli krizi sonlandırmak için yetmiyor. Dayanıklı teklif seviyesi olmadan krizi durdurmak mümkün değil. Kalkınma ekonominin tüm alanlarında oluşmaktadır, fakat bu gelişim devletlerin ekonomik yardım tedbirlerinden besleniyor''açıklamasını yapmıştır.


İMF Ocak ayında dünya ekonomisinin gelişim perspektifleri ile ilgili değerlendirilmesini artırmıştı. Bu yılın tahminleri ise %3.1 seviyesinden %3.9 seviyesine yükseltilmiştir. Gelecek yıl ise dünya ekonomisinde %4.3 artış tahmin ediliyor. Geçen yıldan başlayarak ekonomik tahminler fon piyasasındaki artışa yaklaşmaktadır. Fakat dünya ekonomisinin devlerinden olan ABD ekonomisinde bu artışın büyük bölümünü yapay olarak devletin ekonomik teşvik tedbirlerinin sonucu olduğu bilinmektedir. Bunları da dikkate almakla haklı olarak böyle bir tehdit oluşuyor .Devlet teşvikinin bitmesi ile bu ekonomik artış da duracaktır. Aşağı tüketim giderleri ve yüksek işsizlik seviyesi ekonomik tehditlerin en önemlisini oluşturuyor.

Bir zamanlar Fransa Mali bakanı görevini yapmış Strauss-Kahn’a göre dünya ekonomisinde ekonomik krizin ikinci dalgası olasılığı zayıftır, fakat bunu tamamile istisna etmek şimdilik mümkün değil. Tutarlı sebep olmadan oluşan hızlı ekonomik kalkınma büyük riskler doğuruyor. Devletler planlanılandan önce ekonomik teşvik tedbirlerini durdurabilir. Bununla beraber Avrupa bölgesinde bütçe borclanması riskleri de mevcuttur.