Dünya ekonomisinde kalkınma hızlanmaktadır

05 Ocak 2010

Dünya ekonomisinde kalkınma hızlanmaktadır
Aralık’ta ABD’de üretim hacmi artmıştır. Bu son 3 yılın en hızlı artışıdır.

Tüm dünyada fon endeksleri yükselmektedir. ABD fabrikalarındaki artış Avrupa ve Çin üreticilerini de olumlu etkilemektedir.  Ekonomik teşvik programları siparişleri artırıyor, bu da üreticileri üretim hacmini büyütmeye teşvik ediyor. Tüm bunlar tutarlı ekonomik kalkınmayı destekliyor.

“Şu an üretim alanında global anlamda artış dönemini yaşıyoruz” ,- Barclays Capital Inc. ana ekonomisti belirtiyor. “2009-cu yılın sonlarından başlayan üretim artışı daha da hızlanmaktadır ve biz tahmin ediyoruz ki bu artış gelecekte de devam edecektir.”

Avrupa’da Aralık’ta üretim hacmi yükselmiş ve bu son 21 ayda en hızlı artış dinamiği olmuştur. Aralıkta’ta Çin fabrikalarında da son 5 yılın en hızlı artışı yaşanmıştır.