Amerikalıların %50-den fazlası kendi finansal durumlarının kötü olduğunu düşünüyor

17 Mart 2010

Amerikalıların  %50-den fazlası kendi finansal durumlarının kötü olduğunu düşünüyor

ABC News/Washington Post'un yaptığı araştırma sonucuna göre tüketim memnuniyetinin düşük olmasına rağmen son hafta içerisinde Tüketici Güven endeksi gözle görülür  artış göstermiş ve Ocak ayından başlayarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Hafta içerisinde 6 puan artışla -43 puan seviyesine yükselmiştir. 1985 yılından  bu güne kadar Tüketici Güven Endeksinin haftalık 6 puan artışı sadece 11 kez olmuştur. Amerikalıların %90'ı hala ülke ekonomisindeki durumu olumsuz değerlendiriyor, aynı anda fikri alınanların  %50'den fazlası kendi finansal durumlarının kötü olduğunu düşünüyor. Tüketici Güven Endeksi halkın tüm tabakalarını içine alan tesadüfen seçilmiş 1000 tüketicinin verdiği cevaplar esas alınarak oluşturulmaktadır. Endeks 1985 yılından bu yana  hesaplanmaktadır.