AB’de perakende satış hacmi azalmaya devam ediyor

09 Nisan 2010

AB’de perakende satış hacmi azalmaya devam ediyor

Eurostat bilgilerine göre Şubat ayında AB’de perakende satış hacmi azalmaya devam etmiştir. Buna  gıda ürünleri satışındaki keskin azalmanın diğer sektörlerdeki satış ağındaki artışı tamamen etkisizleştirmesi sebep olmuştur. Şubat ayında perakende satış hacmi aylık %0.6 azalmıştır.Bu da yıllık göstergelerinde %1.1 iniştir. 2009 yılının 4. çeyreği ile kıyasla bu yılın 1.çeyreğinde özel tüketim hacmindeki gerginliğin genel ekonomiye negativ etki ettiğini gösteriyor. Gıda, içecek ve tütün ürünlerinin perakende satış hacmi aylık %1.6 azalmıştır. Gıda sektöründen başka sektörlerde ürün satışları ise %0.2 artmıştır. AB’nin büyük ekonomiye sahip ülkeler içerisinde yalnız Almanya’da perakende satış hacmi -%0.4 azalmıştır. Fransa ve İspanya’da ise uygun olarak +%0.6 ve +%0.5 artış yaşanmıştır. Daha küçük ekonomik potensiyele sahip ülkelerde ise değişiklikler yeteri kadar büyük olmuştur. Slovakya’da perakende satış hacmindeki azalma  -%1.7 oluşturmuştur.Almanya'ya kıyasla 4 kez çoktur. Bununla beraber Maltada perakende satış hacmindeki artış genel olarak Fransa ve İspanya'daki göstergelerden daha büyük olmuştur.